Vitaj!

Čo je Planéta, jej poslanie a ciele Planéta je vodcovská lesná škola, ktorá vznikla v novembri 2016, kedy jej vznik schválilo Náčelníctvo Slovenského skautingu. Už o tri mesiace spustila prihlasovanie na svoj prvý ročník. Poslaním VLŠ Planéta je pripraviť vodcov v Slovenskom skautingu na ich dobrovoľnícku činnosť. Naším cieľom je, aby absolventi VLŠ Planéta mali radi skauting, vnímali ho ako súčasť svojho života a rozumeli jeho významu pre  členov a spoločnosť. Dokázali vnímať a rešpektovať rôznorodosť, vytvárať si svoj názor a akceptovať iné názory, žili pozitívne hodnoty, ktorým veria. Dokázali vytvoriť priateľské prostredie, zažívať s deťmi dobrodružstvá, dôveru a kamarátstvo a na vlastnom príklade im ukázať výhody dodržiavania skautského sľubu a zákona do ich ďalšieho života, bez ohľadu na náročnosť tejto cesty. Naše hodnoty sú totožné s hodnotami Slovenského skautingu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je VLŠ Planéta.
Slobodne a zodpovedne Všetci potrebujeme slobodu v ktorej môžeme formovať svoje názory. Potrebujeme mať priestor pre svoj rozvoj, pre svoje hrdinstvá a pre svoje chyby. Táto sloboda sa však nesmie stať anarchiou. Naša sloboda končí tam, kde obmedzuje slobodu iných. Je potrebné vždy pamätať na druhú stranu - stranu našej zodpovednosti. Aj keď prijatie zodpovednosti je vždy náročné. Našim činom, nech už sú akokoľvek veľké či malé, predchádza naše rozhodnutie. Každé naše rozhodnutie má dôsledky. Máme slobodnú vôľu a je len na nás aby sme smerovali svoje životy. Čo sa musíme naučiť je, že ak sa rozhodneme a vykonáme, následkom rozhodnutia musíme čeliť, nikdy pred nimi nemôžme utekať. Nech sú akékoľvek.
7 elementov VLŠ Planéta
  • Zážitok - na vzdelávačke? Áno. Lebo cez zážitky budeme spolu spoznávať to, čo je dôležité.
  • Priateľstvo - vytvorí sa postupne. Prejavíme Ti rešpekt, ponúkneme zodpovednosť, vytvoríme príležitosti na rozhodovanie… Vždy bok po boku s ľuďmi, na ktorých sa budeš môcť spoľahnúť.
  • Program - robí skauting skautingom. Ty ako vodca /vodkyňa musíš poznať jeho ponuku, ale aj vedieť ho sám vytvoriť. Ušiť ho na mieru pre tých, ktorých vedieš.
  • Česť - máš ju v sebe. A nech je cena akákoľvek, vždy urob, čo je správne… Pomôžeme Ti pripraviť sa.
  • Sľub - je základným kameňom nášho skautingu. Jeho významu a zmyslu pre Teba a pre všetkých v Tvojom oddiele budeme venovať toľko času, koľko bude potrebné.
  • Prax - je tá krásne romantická a zároveň neoddeliteľná časť našich skautských zručností. Nebojme sa jej, majme ju radi, naučme sa ju prakticky využívať.
  • Viera - byť presvedčený, že nie je nič väčšie ako človek, je smutné. Tvoja viera Ti pomôže vždy, keď bude treba.

Povedali o nás

Realizačný tím

Kde ešte nájdeš Planétu?

Vodcovská lesná škola Planéta, Slovenský skauting