Čo je Planéta, jej poslanie a ciele


Planéta je vodcovská lesná škola, ktorá vznikla v novembri 2016, kedy jej vznik schválilo Náčelníctvo Slovenského skautingu. Už o tri mesiace spustila prihlasovanie na svoj prvý ročník.

Poslaním VLŠ Planéta je pripraviť vodcov v Slovenskom skautingu na ich dobrovoľnícku činnosť.

Naším cieľom je, aby absolventi VLŠ Planéta mali radi skauting, vnímali ho ako súčasť svojho života a rozumeli jeho významu pre  členov a spoločnosť. Dokázali vnímať a rešpektovať rôznorodosť, vytvárať si svoj názor a akceptovať iné názory, žili pozitívne hodnoty, ktorým veria. Dokázali vytvoriť priateľské prostredie, zažívať s deťmi dobrodružstvá, dôveru a kamarátstvo a na vlastnom príklade im ukázať výhody dodržiavania skautského sľubu a zákona do ich ďalšieho života, bez ohľadu na náročnosť tejto cesty.

Naše hodnoty sú totožné s hodnotami Slovenského skautingu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je VLŠ Planéta.

Povedali o nás

Realizačný tím