Vitaj!

Čo je Planéta, jej poslanie a ciele

Planéta je vodcovská lesná škola, ktorá vznikla v novembri 2016, kedy jej vznik schválilo Náčelníctvo Slovenského skautingu. Už o tri mesiace spustila prihlasovanie na svoj prvý ročník. Poslaním VLŠ Planéta je pripraviť vodcov v Slovenskom skautingu na ich dobrovoľnícku činnosť. Naším cieľom je, aby absolventi VLŠ Planéta mali radi skauting, vnímali ho ako súčasť svojho života a rozumeli jeho významu pre  členov a spoločnosť. Dokázali vnímať a rešpektovať rôznorodosť, vytvárať si svoj názor a akceptovať iné názory, žili pozitívne hodnoty, ktorým veria. Dokázali vytvoriť priateľské prostredie, zažívať s deťmi dobrodružstvá, dôveru a kamarátstvo a na vlastnom príklade im ukázať výhody dodržiavania skautského sľubu a zákona do ich ďalšieho života, bez ohľadu na náročnosť tejto cesty. Naše hodnoty sú totožné s hodnotami Slovenského skautingu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je VLŠ Planéta.

Slobodne a zodpovedne

Všetci potrebujeme slobodu v ktorej môžeme formovať svoje názory. Potrebujeme mať priestor pre svoj rozvoj, pre svoje hrdinstvá a pre svoje chyby. Táto sloboda sa však nesmie stať anarchiou. Naša sloboda končí tam, kde obmedzuje slobodu iných. Je potrebné vždy pamätať na druhú stranu – stranu našej zodpovednosti. Aj keď prijatie zodpovednosti je vždy náročné. Našim činom, nech už sú akokoľvek veľké či malé, predchádza naše rozhodnutie. Každé naše rozhodnutie má dôsledky. Máme slobodnú vôľu a je len na nás aby sme smerovali svoje životy. Čo sa musíme naučiť je, že ak sa rozhodneme a vykonáme, následkom rozhodnutia musíme čeliť, nikdy pred nimi nemôžme utekať. Nech sú akékoľvek

Povedali o nás

Realizačný tím

Kde ešte nájdeš Planétu?

Vodcovská lesná škola Planéta, Slovenský skauting