• Zážitok – na vzdelávačke? Áno. Lebo cez zážitky budeme spolu spoznávať to, čo je dôležité.
  • Priateľstvo – vytvorí sa postupne. Prejavíme Ti rešpekt, ponúkneme zodpovednosť, vytvoríme príležitosti na rozhodovanie… Vždy bok po boku s ľuďmi, na ktorých sa budeš môcť spoľahnúť.
  • Program – robí skauting skautingom. Ty ako vodca/vodkyňa musíš poznať jeho ponuku, ale aj vedieť ho sám(a) vytvoriť. Ušiť ho na mieru pre tých, ktorých vedieš.
  • Česť – máš ju v sebe. A nech je cena akákoľvek, vždy urob, čo je správne. Pomôžeme Ti pripraviť sa.
  • Sľub – je základným kameňom nášho skautingu. Jeho významu a zmyslu pre Teba a pre všetkých v Tvojom oddiele budeme venovať toľko času, koľko bude potrebné.
  • Prax – je tá krásne romantická a zároveň neoddeliteľná časť našich skautských zručností. Nebojme sa jej, majme ju radi, naučme sa ju prakticky využívať.
  • Viera – byť presvedčený, že nie je nič väčšie ako človek, je smutné. Tvoja viera Ti pomôže vždy, keď bude treba.