Motto

Motto VLŠ Planéta vyšité na jej vlajke je „Tvoja lesná škola“. To hovorí hádam samé za seba – naša lesná škola je tu pre Teba. Neprinášame Ti len suché vzdelanie, chceme, aby sa každý, kto sa našej VLŠ zúčastní, cítil, že Planéta je tu aj pre neho.

Zároveň sa však ujalo aj „Vzdelávanie s atmosférou“, ktoré máme na tričkách z prvých dvoch ročníkov. Toto motto priamo súvisí s prvým – naša VLŠ je typická svojou atmosférou, vďaka ktorej sa hádam každý cíti ako doma.

VLŠ Planéta má teda mottá dve.

Slobodne a zodpovedne

Okrem motta má VLŠ Planéta aj akýsi princíp, na ktorom stojí celé naše fungovanie. Všetci totižto potrebujeme slobodu, v ktorej môžeme formovať svoje názory. Potrebujeme mať priestor pre svoj rozvoj, pre svoje hrdinstvá a pre svoje chyby. Táto sloboda sa však nesmie stať anarchiou. Naša sloboda končí tam, kde obmedzuje slobodu iných. Je potrebné vždy pamätať na druhú stranu – stranu našej zodpovednosti. Aj keď prijatie zodpovednosti je vždy náročné.

Našim činom, nech už sú akokoľvek, veľké či malé, predchádza naše rozhodnutie. Každé naše rozhodnutie má dôsledky. Máme slobodnú vôľu a je len na nás, aby sme smerovali svoje životy. Čo sa musíme naučiť je, že ak sa rozhodneme a vykonáme, následkom rozhodnutia musíme čeliť, nikdy pred nimi nemôžme utekať. Nech sú akékoľvek.