Historicky prvý ročník VLŠ Planéta 2017.

  • Sírius – 28. – 30.4.2017 Kalamárka (Detva)
  • Severná koruna – 2. – 4.6.2017 Záhorská hájovňa (Hriňová)
  • Južný kríž – 16. – 27.8.2017 Klubina
  • Universum – 8. – 10.2017 Vlčí vrch (Horná Súča)

Realizačný tím:

Fotky:

Ročníkové video: