• Sirius – 23. – 25.4.2018 Chata Rázdiel (Žibritov)
  • Severná koruna – 5. – 8.5.2018 Záhorská hájovňa (Hriňová)
  • Južný kríž – 16. – 26.8.2018 Chata Kubová (Hriňová)
  • Universum – 7. – 9.12.2018 Železná Breznica

Účastníci:

Fotky: